Giá treo quần áo cho shop thời trang

Giá gốc là: 888.000 ₫.Giá hiện tại là: 666.000 ₫.