Sau đây là những phản hồi của chính khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của Palia mà shop có lưu lại được:

000000100022b47a7303f6fdf31867e00033b2fb54b3114d14a88053cc983b11beefbb0a2ff00044bc52257ba085a5603194fd10e5dd112304c690300053

z561073243223_936fef80c1623b895094329db4ba252dz596298801766_a500e3e89b4e3ba79b775f47c2200480z596299463942_88d4b18ac983329692c9c0e276b04233z596299467981_3faaedcd4a52b3033ebc860b74531be7z596300118887_e27cb1d387735ee217a71edd8cf54606z596300120706_ca7215692888c9ada8d82ec5c705b2fdz596300128421_e557d5df918b604acbf21752a5301e86z596300131157_0980756a1616d998364f895df2d55582z596300142434_5ea7da1ab510c70c02647e3c3b07b260
z596300151703_6349c26b3477c0db3ac116507fafcbe1z596300154341_b784b35b53104c04864fb30d5434557c567


64bdb1c8ddb93ce765a875b497f3c58224dc7d9390dae449fd821ddc449398fb9855224dc2139b5c110e387a540bb555ec1a280a956d8da66df834b7445ca02ecc5f2d01744e706a0b1f676e8630df7f6127d3bdca762a2873677799f406edcd0d9354dc8244af30c341221f7b5019322cac96b476ea2fa573908f0c96c776992fd689742ae6332dd3738a3c2be295282f30cf6e96212dec3d7324b8c4e69da92e4947039f257f7b2631
2e4947039f257f7b26342ec3d450cd9b2dc5748a2f42b0560a4eea10b35f03ff136c0aa7eaf9b3b63a773554ed720d2c54633e3252288a0e6a50331f04ba1f237952980cc1435a005edee4c604985dd77bd334b62c7dcc23956c7e56e16f5b77bb29e2669bc9c9add166313868779f26f2a9a0d8418618c945e227713ebadee487abCác bạn có thể liên hệ với những khách hàng trên để x553513a80a63ea3db3723284941c8dd76d8934c606805577ef6f0f31567e98054097595cb902e04da3a3b336e24703195a56a6beedca81bb60e539aaa6e49417c56624387d77a24a888edaff3ba162ee

Quý khách có thể tham khảo thêm phản hồi của khách hàng tại Fanpage của bên em: https://www.facebook.com/pg/palia.vn/photos/?tab=album&album_id=1960077737573264

 Một lần nữa xin cảm ơn tất cả khách hàng xa gần trên khắp Việt Nam đã tin tưởng và ủng hộ Palia.